Former fagarbeideren

Lærling hos Nammo

Foto: Nammo.

Hos Nammo på Raufoss består ni prosent av arbeidsstokken av lærlinger.

- Ved å ta inn lærlinger kan vi forme våre fagarbeidere slik vi vil ,og vi vil kunne ha verdiskapning raskt den dagen vi ansetter dem i faste stillinger. I tillegg ser våre kunder svært positivt på at vi har lærlinger, sier Vegard Løkken hos Nammo.

Nammo er opptatt av rekruttering, kompetanseheving og sikring av leveranser fremover i tid. Eller som de selv sier: "Vi er en sunn bedrift!"

Den teknologiske utviklingen går meget raskt fremover, og de unge henger godt med på dette. Nammo ser at det å ha lærlinger er positivt for arbeidsmiljøet. De kan også utfordrer den eldre garde ved å være mer endringsvillige, de ønsker å prøve nye ting, og de ønsker ansvar.

- Noen kan være unge og umodne og må i starten av læretiden minnes på at vi har en del rutiner de ikke hadde på skolen, for eksempel oppmøte til rett tid, mobil bruk eller andre ting. Enkelte kan også trenge litt støtte for å finne sin plass i "de voksnes rekker". Derfor er det viktig å ha gode rutiner for opplæring, og interne planer for hver enkelt lærling rettet mot læreplanmål, sier Løkken.

Bedriftens toppledelse er veldig opptatt av å ha lærlinger. Dette er etterspurt, og det er en del av bedriftens strategi.

- Vi har med stort hell brukt lærlinger til å lede omvisning for besøkende. Da vår konsernsjef hadde besøk av næringsministeren ble lærling brukt som guide. Lærlinger brukes også i stor grad til å lære opp andre lærlinger, eller "ung lærer ung". I tillegg er de unge hos oss ofte ute på skoler eller andre steder for å informere om fag og sin egen bedrift, sier Løkken.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel