Eramet Sauda: Samarbeid med Sauda VGS

Tre fagarbeidere

Samarbeid om utdanning av lærlinger mellom Eramet Sauda og Sauda VGS. Foto: Eramet Sauda.

Eramet Norway Sauda har i mange tiår hatt et tett samarbeid med det lokale skole- og utdanningssystemet, med spesiell vekt på utdanning av lærlinger innenfor en rekke ulike fag.

Formålet med et tett samarbeid er at skolen kan møte bedriftens kompetansebehov og samtidig utvikle lærernes kompetanse. Opplæring løftes av både skole og bedrift til felles samfunnsansvar for å sikre kvalifisert rekruttering som grunnlag for konkurransekraft og framtidig eksistens.

Det gode samarbeidet består i hovedsak av tre hovedområder:

1. Samarbeid om elevenes opplæring: Tilnærming og tilrettelegging, organisering og innhold

Ved dette samarbeidet etableres en samstemt forståelse som også har i seg en kvalitetssikring som åpner rom for utplassering i opplæringsløpet og gir grunnlag for framtidig læreforhold. Samarbeidet inngår i bedriftens rekruttering av kvalifisert arbeidskraft ved en kontinuerlig vinn – vinn prosess mellom skole og bedrift.

2. Eramets systemer benyttes som grunnlag for opplæring på VG2-nivå innen industriteknologi og kjemiprosess, for eksempel Hydraulikksystem, Viftesystem, Pumpesystem. Det gis også innføring i helse og sikkerhet, vedlikeholdsoperasjoner og miljøprosesser. Elever og lærere inviteres til bedriften og bedriftens ansatte står for undervisningen.

3. Skolen har en sertifiseringsordning for sveisere for Eramet.

> Les mer om Eramet Sauda

> Les mer om Sauda VGS

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel