10 000 pensjonerer seg de neste 10 år

Johan Sverdrup fase 2

Johan Sverdrup-feltet. Illustrasjon: Equinor.

- 10 000 ansatte, halvparten av vår arbeidsstyrke globalt, skal pensjonere seg eller forlate Equinor ved naturlig avgang de neste ti år, sier Magne Hovden, personaldirektør i Equinor.

Gitt dagens aktivitetsnivå og fremtidige planer estimerer Equinor en arbeidsstyrke på omtrent samme nivå som i dag. Det betyr at det trengs 10 000 nye inn i løpet av de neste 10 årene! Kompetansebehov og oppgaver vil endre seg, noe som vil gjelde både for nåværende og fremtidige ansatte.

- Vi jobber med å sikre kompetansebehovet framover, og rekruttering er en viktig del av dette, i tillegg til kompetanseutvikling for våre nåværende ansatte, sier Hovden.