Equinor: Digitalt Akademi

Equinor satser stort på digital kompetanse, og vil investere opptil 100 millioner på ansatte som skal bygge kompetanse.

Foto: Merete Løland / Equinor.

I 2017 etablerte Equinor Digitalt Akademi. Formålet med Digital akademi er å utvikle digital kompetanse for alle ansatte i Equinor for å være klar for den digitale fremtiden.

- Digitalt Akademi skal senke terskelen for kompetanseheving og erfaringsutveksling.Vi skal motivere og inspirere ansatte til å forstå mulighetsrommet som ligger i digitalisering, sier Merete Løland i Digitalt Akademi.

Digitalt Akademi skal gi:
  • Basis digial kompetanse for alle ansatte
  • Digital- og IT kompetanse for våre eksperter
  • Digital kompetanse for ledere
Digitale ninjaer

Akademiet har også introdusert noe de kaller "Digitale Ninjaer". Dette er endringsagenter, som er våre gode ambassadører for læring, kompetansebygging i hele organisasjonen. De skaper utrolig mye engasjement, og deltar i våre læringskampanjer og med å videreformidle kunnksap ut i organisajonen.

- Ninjaene våre er folk som har det rette tankesettet som gjør at de kan hjelpe lederne og medarbeiderne. Mange har gode kunnskaper om digitale verktøy. De er på en måte uformelle ledere som er kjempeviktige for selskapet, sier Løland.

Innovasjon i Læring

Vi har i stor grad satset på læring på jobben og microlæring, læringsressurser som er tilgjengelige for ansatte gjennom nettsider og en APP for læring. Vi har stor suksess med å teste ut nye måte å lære på som app, spill, podcast og LIVE webinar hver uke. Nå har vi passert 25 000 visninger av vårt webinar konsept, noe som viser at å være modige å satse på innovative læringsmetoder gir resultater og bidrar til bygge en kultur for læring og deling av kunnskap.

 

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel