Verdens første fleksible sømrobot

Stressless fra Ekornes

Stressless-stol fra Ekornes.

Ekornes har satset strategisk på teknologi i mer enn to tiår. Veldig mange prosesser er automatisert, og den største fabrikken i Sykkylven har nå 145 industriroboter i drift. Satsingen har gjort det mulig å holde på store deler av produksjonen i høykostlandet Norge, mens mange andre har flagget ut.

Ekornes' sømrobot er egentlig bygd opp av fem roboter og fire symaskiner rundt et hesteskobord. Den rosa industriroboten leverer materialet som skal sys. Hver enkelt symaskin har i tillegg sin egen robotarm som henter og styrer materialet mens symaskinene syr. Disse har Amatec og Ekornes utviklet selv i prosjektet. 

Alle som har sydd på en maskin en gang, vet at dette er en sammensatt prosess som krever finmototikk. Myke materialer endrer form og flytter på seg mens man jobber med dem. De må kontinuerlig justeres under symaskinfoten. Dette har blitt løst, blant annet gjennom rå datakraft, sensorer i bordet og 3D-kamera i symaskinene som henter informasjon om formen på bitene og hvordan sømmene ser ut.

Selv om Ekornes i stor grad har automatisert sin produksjon er omkvedet at ingen ansatte ved Ekornes har mistet jobben til en robot. Teknologien brukes isteden til å øke produksjonen. Sømprosjektet følger samme mal, men har siktet enda høyere.

> Les mer her (tu.no)