Brunvoll: Ti prosent lærlinger

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA   Bedriften Brunvoll i Molde.  Propellproduksjon, thrustere.

Foto: Norsk Industri.

Lærlingeordningen har alltid vært en viktig del av rekrutteringen til Brunvoll. Nesten ti prosent av de ansatte i Brunvoll AS er lærlinger, og slik har det vært de siste årene.

Så langt tilbake som bedriften har statistikk over antall lærlinger, siden 1968, har 241 personer arbeidet i Molde-bedriften som lærlinger. Hele 96 av disse er fortsatt ansatt i ulike stillinger og rundt 56 prosent av de ansatte har fagbrev i bunnen.

Høsten 2018 hadde bedriften 25 lærlinger av totalt 282 ansatte. Av disse var åtte såkalte YSK-lærlinger som går et fireårig løp der de både får en allmenn studiekompetanse og et fagbrev.

- Brunvoll ser på det å ta inn lærlinger både som viktig for å sikre egen fagkompetanse, men også som et samfunnsansvar siden bedriften er en stor industribedrift i lokalmiljøet, sier Marthe Outzen, konserndirektør HR og kommunikasjon i Brunvoll.

Bedriften tar inn flere lærlinger enn de har behov for selv. Noen ønsker mer utdanning og velger å gå videre på skole etter fullført læretid, går inn i militæret eller får seg jobb i andre bedrifter. Ofte opplever bedriften at de som ikke får seg jobb hos oss rett etter at læretiden er over kommer tilbake etter noen år.

Brunvoll AS i Molde står for utvikling, produksjon og service av thruster-systemer for manøvrering og fremdrift av avanserte skip. Bedriften har per i dag ca. 330 medarbeidere og en omsetning på ca 810 MNOK i 2018. All egenproduksjon foregår ved bedriftens moderne produksjonsanlegg i Molde. Våren 2017 ble bedriften kåret til Norges smarteste industribedrift.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel