Innhold

Kompetansematrise hos Borregaard

To gutter ved en datapult

Foto: Borregaard

Borregaard har utviklet en kompetansematrise som verktøy for å identifisere bedriftens kompetansegap.

For å drifte avanserte industrielle anlegg er det viktig med høy kompetanse hos operatørene. Borregaard har satt operatøren i sentrum.

Ved å bygge og styre kompetansen i takt med endrede arbeidsformer og økt automatisering utvikler vi motiverte og trygge operatører som sammen med resten av organisasjonen gir forbedret HMS og økt lønnsomhet gjennom produktivitet og kvalitet

Borregaards kompetansematrise: Hvordan kompetanse utvikles

Hvordan foregår dette i praksis?

Vi har definert flere faktorer som må på plass for å lykkes. Kompetanse er en av faktorene. Det er viktig å være tydelig og konkret på hva den enkelte operatør trenger av kompetanse. Dette gjøres ved å utarbeide rollebaserte kompetansematriser som inneholder krav, identifisering av gap (individuelt), samt konkrete planer for å lukke gapene. Oppfølging og lukking av gap skjer ved kontinuerlig kalibreringssamtaler.

Opplæring skjer under normal arbeidstid og under kontinuerlig drift.