Kompetansematrise hos Borregaard

To gutter ved en datapult

Foto: Borregaard.

Borregaard har utviklet en kompetansematrise som verktøy for å identifisere bedriftens kompetansegap.

For å drifte avanserte industrielle anlegg er det viktig med høy kompetanse hos operatørene. Borregaard har satt operatøren i sentrum.

Ved å bygge og styre kompetansen i takt med endrede arbeidsformer og økt automatisering utvikler vi motiverte og trygge operatører som sammen med resten av organisasjonen gir forbedret HMS og økt lønnsomhet gjennom produktivitet og kvalitet

Borregaards kompetansematrise: Hvordan kompetanse utvikles

Borregaards kompetansematrise: Hvordan kompetanse utvikles.

Hvordan foregår dette i praksis?

Vi har definert flere faktorer som må på plass for å lykkes. Kompetanse er en av faktorene. Det er viktig å være tydelig og konkret på hva den enkelte operatør trenger av kompetanse. Dette gjøres ved å utarbeide rollebaserte kompetansematriser som inneholder krav, identifisering av gap (individuelt), samt konkrete planer for å lukke gapene. Oppfølging og lukking av gap skjer ved kontinuerlig kalibreringssamtaler.

Opplæring skjer under normal arbeidstid og under kontinuerlig drift.

Lag din kompetansestrategi

Norsk Industri har utviklet en modell som skal være et hjelpemiddel for industribedrifter som er eller skal i gang med å systematisere sitt kompetansearbeid.

> Gå til modellen

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel