Innhold

Uformell læring i Aibel

aibel glen lyon

Foto: Aibel

"On the job training"

I store prosjekter i Aibel er arbeidsoppgavene fordelt til mindre team. Under teamlederen jobber det flere ingeniører eller tilsvarende som får hver sine oppgaver som skal løses og følges opp. Nyansatte blir alltid satt direkte ut i prosjekter og i en slik gruppe med eget ansvarsområde. For å sikre god gjennomføring og læring får de en egen mentor i teamet for veiledning og oppfølging. Aibel erfarer at learning by working – med tett oppfølging - er den beste måten å sikre at nye kommer inn i arbeid og gjennomfører oppgaver på en god måte. I tillegg gir det et positivt arbeidsmiljø med høye læringskrav og gode læringsmuligheter.

Deputy-ordning

Denne ordningen går ut på at den enkelte leder har en av sine ansatte som stedfortreder, og der hensikten er at den underordnede tar over lederjobben på et egnet tidspunkt i prosjektet. Prosjektene varer oftest mange år og det vil gi gode muligheter for læring og utvikling. Slik blir da den underordnede klar for større oppgaver i neste prosjekt. I mange prosjekter er det kunden som godkjenner CV'en til de som jobber på prosjektet, og kunden har ofte krav til tidligere erfaring fra prosjektledelse.