Norsk Industri

Innhold

Fagopplæring

Fagarbeideren er selve ryggraden i norsk industri. Kompetente og allsidige fagarbeidere er avgjørende for å møte framtidens utfordringer.

Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil arbeider mer selvstendig og gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å være konkurransedyktig. Et fagbrev gjør den enkelte og bedriften mer omstillingsdyktige.

Bli lærlingbedrift!

Vi ønsker at alle industribedrifter skal ha lærlinger! Det finnes svært mange gode grunner for være lærebedrift og tilby læreplasser.

> Hva skal til for å bli lærebedrift!

Opplæringskontor

De fleste bedriftene har knyttet seg til et opplæringskontor som et bindeledd mellom lærling, bedrift og skole.

Fagbrev som praksiskandidat

Operatører med fagbrev gir store gevinster både for bedriften og den enkelte ansatte. Mange bedrifter oppfordrer også sine operatører om å ta fagbrev nummer to. Ved å benytte seg av Norsk Industri sine nettbaserte fagopplæringskurs er det kort vei til fagbrev for erfarne operatører.

> Se våre fagopplæringskurs

Dette mener Norsk Industri

Norsk Industri påvirker innholdet i fagene gjennom arbeid i ulike faglige råd. Vi er representert i to faglige råd. Send oss gjerne en e-post dersom du har faglige innspill!

I tillegg samarbeider vi med byggenæringen rundt korrosjon- og isolasjonsfagene.

> Mer informasjon om de faglige rådene