Norsk Industri

Innhold

Vil du være med på å forme de nye læreplanene på yrkesfag?

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Utdanningsdirektoratet ønsker innspill på kompetansemålene og innholdet i hele de nye læreplanene for yrkesfag. Nå har dere muligheten til å være med å forme disse!

Benytt muligheten til å gi innspill på forslagene til læreplaner. For industrifagene er det først og fremst Vg1 læreplanene for Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag som er de mest sentrale.

Norsk Industri ser det som svært positivt at vi nå har muligheten til å gi innspill underveis i læreplanprosessen, og vi vil derfor avgi egen høringsuttalelse.

Læreplanen skal på en siste formell høring i perioden 1. juli til 1. november 2019.

> Les mer og gi dine innspill (udir.no)