Norsk Industri

Innhold

Vil du påvirke morgendagens læreplaner for opplæring i bedrift?

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Gutter ved maskin

Foto: K-Tech

Forslag til nye læreplaner Vg3 (opplæring i bedrift) yrkesfag er nå ute på høring, og du kan si din mening!

De ulike fagområdene innenfor teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi har blitt mer fremtidsrettet, og det er lagt større vekt på at lærlingene skal ta i bruk tilgjengelig teknologi. Kompetansemålene i fagene har blitt mer praktisk rettet.

Nå har du muligheten til å se om forslagene til nye læreplaner er i tråd med bedriftenes behov!

Høringsfrist: 25. april

> Gå til Læreplanutkast teknologi- og industrifag

> Gå til Høring - Læreplan i Vg3 industritekstilfaget med fordypninger