Videreutdanning i teknologiledelse og digital omstilling ved NTNU

Publisert

To personer i en trapp

Foto: NTNU

Ny teknologi og digitalisering endrer arbeidshverdagene våre, og næringslivet. Derfor er forståelse for den teknologiske utviklingen viktig.

Internet of things, cybersikkerhet, maskinlæring, og sirkulærøkonomi er nye tema de fleste ikke lærer gjennom utdanningen. Det nye masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling ved NTNU tilbyr høyaktuelt påfyll til teknologer, realister og økonomer.

Programmet vil bli organisert etter samme modell som NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse, med felles basisemner og mulighet for å velge spesialisering og masteroppgave relatert til erfaringer fra arbeidsplass. Studieprogrammet skal sette studentene i stand til å løse og lede digital omstilling.

Vi oppfordrer til å spre denne informasjonen til alle i bedriften.

Søknadsfrist er 1. desember og 1. juni.

> Les mer om studiet (ntnu.no)

Hva slags kompetanse trenger din virksomhet framover?

For å finne ut hva næringslivet, tidligere og nåværende studenter fra MTDO synes om strukturen av programmet og dets emner, ønsker NTNU tilbakemeldinger via fra virksomhetene. Undersøkelsen blir gjennomført for å forbedre studietilbudet og tilpasse emneutvalget for å kunne tilby akkurat de kursene som er mest interessante og relevante for ansatte i ulike bransjer.  Fyll ut spørreskjemaet under for å bidra til at videreutdanningsprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling utvikles mest mulig i tråd med behovene i din virksomhet. Det tar ca. fem minutter å fylle ut spørreskjemaet.

> Gå til spørreundersøkelsen (nettskjema.no)