Vi søker gode ambassadører!

Publisert

Team

Foto: AdobeStock.

I 2021 skal Norsk Industri gjennomføre en kampanje der vi forteller hvordan industrien gjennom sin teknologi og sine arbeidstakere bidrar til å redusere utslipp. Nå søker vi etter engasjerte ambassadører for kampanjen!

Kampanjen har som har som mål å vise hvordan industrien er en nøkkel til å løse miljø- og klimautfordringer. Den skal skape stolthet blant ansatte i industrien, og formidle både ting som allerede gjøres, og grep som må til for at industrien i enda større grad kan bidra til å kutte globale utslipp. Fortellingene skal formidles gjennom ansatte i industrien.

– Vi håper å komme i kontakt med ansatte, både operatører og funksjonærer, fra hele industrien som brenner for jobben sin. På den måten bruker vi ekte historier til å vise hva industrien er og gjør. Vi vil vise frem hva som gjøres i industrien i hele Norge, fra fjorder til skoger, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Som grunnlag for kampanjen etableres et program med ambassadører fra hele industrien og fra alle fylker. Ambassadørene vil være kampanjens ansikt utad, og skal være med på å inspirere og engasjere kollegaer og folk flest. De skal fronte kampanjen i media og sosiale medier.

– Tenk deg gjerne om, har jeg en kollega som brenner for grønn omstilling og som du ser for deg kunne vært en god ambassadør? En som kanskje mener mye, er aktiv i sosiale medier og som har et smittende humør og engasjement? Da vil vi gjerne komme i kontakt med vedkommende, fortsetter Lier-Hansen.

Som ambassadør får du: 
  • Være en del av en stor og viktig kampanje.
  • Spre budskap om din bedrift, bransje og region.
  • Bidra til å øke kunnskapen i befolkningen om klima, miljø og industri.
Som ambassadør ønsker vi at du skal: 
  • Skrive leserinnlegg til lokal-/regionmedier.
  • Vise frem din arbeidsdag i sosiale medier.
  • Være tilgjengelig for å fortelle om kampanjen for politikere og andre interesserte.

Ambassadørene må være ansatt i en medlemsbedrift i Norsk Industri, og skal være med på to samlinger i løpet av våren 2021. De får opplæring og løpende oppfølging underveis. Vi vil også holde kontakt med ledelse og eventuelt kommunikasjonsavdelingen i bedriften. Kampanjen varer frem til stortingsvalget i september.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!