Norsk Industri

Innhold

Utvikler veikart for "Kompetanse for fremtidens industri"

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Arbeidsgruppa som skal jobbe med Veikart for kompetanse. Gruppa består av representanter fra Aibel AS, Borregaard, Brunvoll, Norsk Hydro, Intek, Kleven, Kongsberg Defence & Aerospace og Norsk Industri.

Arbeidsgruppa som skal jobbe med veikart for "Kompetanse for fremtidens industri". Gruppa består av representanter fra Aibel AS, Borregaard, Brunvoll, Norsk Hydro, Intek, Kleven, Kongsberg Defence & Aerospace og Norsk Industri.

Ansatte med riktig og relevant kompetanse er avgjørende for verdiskapingsevnen og konkurransedyktighet i fremtidens industri. Norsk Industri og represtanter fra flere medlemsbedrifter skal nå utvikle et Veikart for "Kompetanse for fremtidens industri".

Det overordnede målet med veikartet er å bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft på kort og lengre sikt.

Riktig og oppdatert kompetanse er viktig på alle nivå i bedriftene, og er forutsetninger for effektivitet, omstilling og konkurransekraft. Veikartet for fremtidens kompetanse skal diskutere hvordan vi kan skape et læringsintensivt arbeidsliv der bedriften får utviklet, mobilisert og anvendt sin samlede kompetanse.

Videre skal det angi hvilke tiltak som må gjøres og hvilke rammebetingelser som bør justeres og etableres, for å sikre industrien riktig og relevant kompetanse. Veikartet skal omhandle både det formelle utdanningsløpet, etter- og videreutdanning/livslang lærling, rekruttering samt samarbeid mellom skole/ industri.

- Målet er at Veikartet skal kunne egne seg som grunnlagsdokument i det politiske påvirkningsarbeidet og gi føringer for Norsk Industri sin fremtidige kompetanse- og utdanningspolitikk, men også kunne benyttes som et grunnlagsdokument i bedriftenes kompetansestrategiske arbeid, sier fagsjef Anita Østro.

Arbeidet er godt i gang og rapporten skal lanseres på Industrikonferansen 7. mai 2019.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!