Unge velger industri – og det trengs!

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Tre fagarbeidere

Foto: Eramet Sauda

Søkertallene til videregående opplæring viser at antallet som søker seg til VG1 teknologi- og industrifag øker for fjerde år på rad. Samtidig fortsetter jenteandelen å øke.

Ungdom er generelt svært opptatt av klima og miljø. Men kunnskapen om og interessen for miljøvennlig industriell produksjon er fortsatt lav. Norsk Industri har derfor siden 2018 gjennomført kampanjer der influensere har besøkt industribedrifter for å vise unge hvordan industrien bidrar til et bedre miljø, og slik motivere unge til å velge en lærlingeplass og deretter en arbeidsplass i industrien. I år har influenser og gjenbruksentusiast Øyunn Krogh besøkt Hydro, Vestre og Norsk Gjenvinning som har ulike nøkkelroller i sirkulærøkonomien.

– Ut fra søkertallene ser det ut til at kampanjene har fungert. Vi ser at veksten for VG1 Teknologifag fortsetter for fjerde år på rad. En viktig forklaring på dette er den økte andelen jenter som ønsker en karriere i industrien uttaler rådgiver Tone Belsby i Norsk Industri og leder for faglig råd for teknologi- og industrifag.

Søkertall til VG1 Teknologifag (tidligere TIP)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

VG1 Teknologifag

5 327

5 590

6 311

6 365

6 639

+25 %

Herav jenter

588

698

796

992

1090

+85 %

Ser vi nærmere på VG2-fagene som industrien rekrutterer fra ser vi også her en jevn og god vekst i søkertallene, ikke minst takket være at flere jenter søker seg til fagene. For VG2 Kjemiprosess er nå 30 prosent av søkerne jenter.

– Siden vi startet med rekrutteringskampanjer i 2018 ser vi en markant økning fra 2018 til 2021 blant jenter som søker seg til VG2 Kjemiprosess og VG2 Industriteknologi, noe som kan tyde at vi har truffet med kampanjene i de kanalene ungdommen er, sier Belsby.

Utdanning

2017

2018

2019

2020

2021

Vekst 2017-2021

VG2 Kjemiprosess

350

400

538

590

616

76 %

Herav jenter

74

85

115

158

183

147 %

VG2 - Industriteknologi

1 423

1 297

1 532

1 574

1 629

14 %

Herav jenter

135

121

168

177

241

79 %

11 prosent flere jenter søker lærlingplass i industrien i 2021

Etter flere år med økt rekruttering ser vi nå effekten i form av søkere til læreplass (VG3). Her er det 35 store og små fag som industrien rekrutterer fra. Fra 2020 til 2021 er det en vekst i antall søkere på 4,5 prosent, mens det er 11,2 prosent flere jenter som søker læreplass.

Utdanning

2018

2019

2020

2021

Vekst 2020

-2021

Totalt alle industrielle VG3

1716

1675

1871

1955

4,5 %

Herav jenter

179

180

242

269

11,2 %

Jenteandel

10 %

11 %

13 %

14 %

 
Stor forskjell mellom fagene

Ser vi på de ulike lærefagene ser vi at utiklingen er ulik, både i søkertall og jenteandel. Høyest andel jenter har Reservedelsfaget (42 prosent) og Kjemiprosess (26 prosent). Nedenfor er oversikt over utviklingen siste år for de største industrielle lærefagene innen Teknologifag.

De største VG3-fagene

Herav jenter

179

180

242

269

50 %

CNC-maskineringsfaget

139

138

194

173

24 %

Herav jenter

9

6

18

9

0 %

Industrimekanikerfaget

658

610

669

795

21 %

Herav jenter

45

46

59

71

58 %

Industrimontørfaget

63

72

63

66

5 %

Herav jenter

5

4

7

7

40 %

Industrirørleggerfaget

53

41

56

57

8 %

Herav jenter

1

1

3

8

700 %

Kjemiprosessfaget

283

293

398

406

43 %

Herav jenter

45

45

83

107

138 %

Platearbeiderfaget

69

69

84

62

-10 %

Herav jenter

3

7

7

7

133 %

Produksjonsteknikkfaget

98

100

86

85

-13 %

Herav jenter

9

15

12

12

33 %

Reservedelsfaget

59

57

52

47

-20 %

Herav jenter

2

1

1

20

900 %

Sveisefaget

133

136

122

139

5 %

Herav jenter

6

9

9

9

50 %

Mer norsk industri = mindre globale utslipp!

Norsk Industri vil gratulere søkere til teknologifag med et utdanningsvalg der du kan gjøre en forskjell for miljøet – og ikke bare snakke om det! Les mer på www.velgteknologi.no om hvilke muligheter industrien byr på!

Norske Bærekrefter

Mer norsk industri = mindre globale utslipp

Kampanjen Norske Bærekrefter skal synliggjøre utviklingen i industrien, og hvordan norske industribedrifter bidrar til det grønne skiftet.