Trenger din bedrift ny kompetanse?

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Regjeringen kom fredag 3. april med en tiltakspakke på 190 millioner som skal gå til ulike kompetansetiltak. Industrien må nå definere sitt kompetansebehov, og orientere seg om hvordan man kan få dekket dette.

– Å drive kompetanseheving bidrar til at den enkelte holder kontakten med bedriften, kollegaer og faget. sier fagsjef Kjetil Tvedt i Norsk Industri.

Midlene skal fordeles på ulike typer ordningen, men mesteparten – 100 millioner – skal gå til ulike bransjeprogram.

– Regjeringen legger nå 100 millioner kroner på bordet og inviterer organisasjonene i arbeidslivet til å samarbeide om å utvikle seks nye bransjeprogrammer for kompetanseutvikling. Vi utvider også det eksisterende bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Lag egen kompetansemodul

Med dette kan vi utvide tilbudet fra Industrifagskolen. Målet med Industrifagskolen er å gi industriarbeidere et påfyll av kompetanse som gjør den enkelte bedre rustet til å utføre den jobben man har. Man videreutdanner seg således ikke videre til en annen stilling i bedriften, men etterutdanne seg for å kunne stå i jobb.

Bedriften kan nå, sammen med Fellesforbundet eller Industri Energi lokalt, definere sitt kompetansebehov, gjerne ved hjelp av Norsk Industris kompetanseveikart. Når man har definert behovet kan man gå sammen med en teknisk fagskole og utvikle en søknad om å utvikle et nytt tilbud.

Bruk en modul som allerede er utviklet

Industrifagskolen består allerede av 11 ulike moduler. Dersom noen av disse modulene klaffer med behovet til din bedrift kan du kontakte fagskolen som har gitt tilbudet og be om å få kjørt en ny runde.

Ønsker midler til bransjeprogram for funksjonærer

Norsk Industri har bedt om at også funksjonærene i industrien får midler til etter- og videreutdanning, men det kom ikke klare signal i forhold til det med dagens pakke.

Halvparten av de ansatte i norsk industri er ansatt som funksjonærer. Denne gruppen består av personer med formell akademisk utdannelse, men også av mange som ikke har formell akademisk kompetanse. Norsk Industri ønsker derfor å utvide bransjeprogrammet til universiteter og høyskoler.

– Vi har god erfaring fra bransjeprogrammet for industri og bygg, og vil gjerne også kunne utvikle et lignende tilbud for funksjonærene i industrien sammen med FLT/NITO/Tekna, sier Tvedt.

Norsk Industri vil jobbe for å få på plass midler til en slik satsing.

Søk BIO-midler

Bedriftsintern Opplæring (BIO) er en attraktiv ordning for bedriftene, og også her er det signalisert at det kommer mere midler. Det er frå 1. januar 2020 fylkene som administrerer ordningen, og man må sjekke vilkår og retningslinjer hos sin aktuelle fylkeskommune. Norsk Industri jobber for å få flere sentrale føringer rundt midlene for å unngå ulik praksis og uheldig innretning. Send oss gjerne eksempel på hvordan ordningen fungerer eller ikke fungerer. Vi deler positive historier og prøver å løse de negative.

Norsk Industri leverer digitale læremidler

Industrien har selv utviklet digitale læremidler i industrifagene. Ved hjelp av våre læremidler kan ufaglærte tilegne seg teorien til et fagbrev, eller fagarbeidere kan ta et nytt fagbrev. Les mer om tilbudene fra Norsk Industri her.

> Les mer her

Regjeringen vil la permitterte ta utdanning

Regjeringen har signalisert at de ville gjøre endringer av regelverket slik at permitterte kan ta utdanning. Dette var et hovedkrav fra Norsk Industri og en forutsetning for å legge til rette for en rask retur til arbeidslivet. Ordningene skal bidra til at bedriftene kommer raskere tilbake, og at man med ny kompetanse har styrket produktiviteten.

> Les mer her

Detaljene for endringen er ikke klar per fredag 3. april. Norsk Industri har nå ukentlige møter med NAV der vi utveksler statistikk om arbeidsmarkedet og gir innspill til hvordan man effektivt kan rulle ut tiltakene som kommer.