Norsk Industri

Innhold

TIPtopp økning i Nord-Trøndelag

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

226 elever har i år søkt Teknikk og industriell produksjon (TIP) i Nord-Trøndelag. Dette er en økning på hele 29,9 prosent!

Daglig leder i Opplæringskontoret for teknologifag i Nord-Trøndelag, Roger Lillemark, tror det er flere grunner til økningen.

– Vi har et næringsliv som går meget bra for tiden, spesielt havbruksnæringen og deres servicebedrifter. Det går også bra for våre to store bedrifter som Kværner Verdal og Norske Skog Skogn, noe som gir store ringvirkninger til mindre bedrifter. Det ser også ut som en trend at noen av de som flagget ut produksjon på 2000-tallet begynner å ta noe av dette tilbake til Norge, sier han.

Daglig leder i OTEK Nord-Trøndelag, Roger Lillemark

Gode ambassadører

I Nord-Trøndelag har de også et godt TAF-tilbud (teknisk, allmennfaglig utdannning).

– Elevene her er meget gode ambassadører for våre fag. Det viser at skoleflinke elever også kan gå veien om TIP. En god del har kommet tilbake som både mellomledere og ledere i våre bedrifter. Flere av disse har tatt både to og tre fagbrev, og ca. 75 prosent går videre til høyere utdanning, sier Lillemark.

Fra opplæringskontorenes side legges det ned en god innsats for å markedsføre TIP-fagene. God innsats i Yrkes-NM i fjor, hvor det ble firedobbelt i industrimekanikerfaget, samt gull og bronse i sveisefaget, bidrar også til god mediedekning og positiv omtale.

– Vi er ute i alle VG1- og VG2-løp som vi rekrutterer fra. Her snakker vi mye om muligheter for læreplass, jobbmuligheter etter læretid og muligheter for videre utdanning. Alle opplæringskontorene i fylket har gått sammen og besøker de fleste ungdomsskoler. Her er fokus generelt på yrkesfag, sier Lillemark.

Spent på resten av landet

– Dette er svært gledelige tall! Etter to år på rad med nedgang i søkningen til TIP er vi derfor spente på tallene fra resten av landet, om det vi nå ser i Nord-Trøndelag også gjenspeiler seg i de andre fylkene, sier Tone Belsby, rådgiver i Norsk Industri og nestleder i Faglig råd TIP.

> Les mer her (ntfk.no)