Norsk Industri

Innhold

Stort behov for mer kompetanse

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

NHOs Kompetansebarometer avdekker med stadig større tydelighet at bedriftene etterspør mer kompetanse. Konkret betyr det at behovet for fagarbeidere og ingeniører er økende.

– I Norsk Industri har vi hele tiden sagt at fagarbeidere innen håndverksfag og ingeniører/teknologer vil ha få vansker med å skaffe seg jobb. Kompetansebarometeret – som har innhentet opplysninger fra 5500 medlemsbedrifter i NHO – bekrefter denne trenden. Det betyr at vi må anstrenge oss ytterligere for å fortelle ungdommen at det lønner seg å satse på yrkesfag, og at bedriftene investerer mye i kompetanseutvikling. Både hos ansatte som allerede er på plass og hos dem man har til hensikt å tilby en jobb, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Når det gjelder utdanningsnivå, melder bedriftene om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole.

Nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar fagbrev eller svennebrev. Blant Norsk Industris medlemsbedrifter svarer 63 prosent at de har behov for personer med fagskoleutdanning og 65 prosent har behov for personer med yrkesfagbakgrunn de neste fem årene.

– En jobb i industrien er både spennende og fremtidsrettet. Vi må skape en større forståelse for dette, sier Lier-Hansen.

> Alt om NHOs kompetansebarometer