Norsk Industri

Innhold

Stadig flere jenter søker industrifag

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Hanna Martine ble kjent med både industrifag og lærlinger på Slåttland Mekaniske. Hun deltok i vår kampanje for å få flere, og særlig jenter, til å søke teknikk og industriell produksjon (TIP) på vgs i 2018. Foto: Nordic Screens.

I fjor hadde Norsk Industri fokus på jenter i TIP-kampanjen, og også i år har filmene med YouTuber Hanna Martine blitt promotert for å få flere jenter til industrien. Det har gitt resultater!

15. mars kom søkertallene til videregående opplæring. Industrien har mye å tilby jenter, og sammen med Hanna Martine har vi klart å nå ut til unge jenter med dette budskapet. Vi ser at antall jenter som søker VG1 og de industrielle VG2-fagene har steget kraftig de siste to årene:

  Jenter 2017 Jenter 2018 Jenter 2019 Økning 2017-2019
VG1 - Teknikk og industriell produksjon 588 698 796 35 %
VG2 - Kjemiprosess 60 75 108 80 %
VG2 - Industriteknologi 135 121 168 24 %

- I fjor søkte 18 prosent flere jenter fra ungdomsskolen TIP VG1, og i år fikk vi ytterligere 14 prosent flere søknader fra jenter. Vi ser også at jentene nå velger industrifagene på VG2, sier en godt fornøyd Tone Belsby, fagsjef i Norsk Industri.

Fra 2018 til 2019 har 44 prosent flere jenter søkt VG2 Kjemiprosess og 39 prosent flere søkt VG2 Industriteknologi.

- Men vi kan ikke gi oss! Det er tross alt fortsatt bare 14 prosent av søkerne til våre VG2-fag som er jenter, og vi skal jobbe videre for å øke denne andelen de neste årene, sier Belsby.

Mer informasjon:

> Se filmene med Hanna Martine

> Les også: Nå er det "TIP topp" å studere til en jobb i industrien

> Se alle søkertallene på udir.no