Norsk Industri

Innhold

Skal styrke kvaliteten i fagopplæringen

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Ingunn Olsen Berg, styreleder i NIFA og Tone Belsby, Norsk Industri er svært fornøyd med samarbeidsavtalen om å styrke kvaliteten i fagopplæringen. Foto: Kjetil Tvedt / Norsk Industri

Ingunn Olsen Berg, styreleder i NIFA og Tone Belsby, Norsk Industri er svært fornøyd med samarbeidsavtalen om å styrke kvaliteten i fagopplæringen. Foto: Kjetil Tvedt / Norsk Industri

Norsk Industri og NIFA (Norsk Industri Fagopplæring) har inngått en samarbeidsavtale, som har til hensikt å styrke kvaliteten i fagopplæringen innen Norsk Industris fagområder.

NIFA er en organisasjon som har opplæringskontor tilknyttet industrien som medlemmer. Medlemmene i NIFA sitter nær bedriftene og de lokale myndighetene, og skal der utøve regional politisk innflytelse.

Styret i NIFA skal være bindeledd mellom opplæringskontorene og Norsk Industri, som på sin side har ansvaret for å samarbeide med NHOs regionapparat, og jobber hovedsakelig med kompetansepolitikk på overordnet nivå og enkeltsaker av prinsipiell betydning.

- Denne avtalen er viktig for at våre bedrifter skal få den kompetansen de behøver i fremtiden. Det vil bli stilt stadig større krav til fagoperatørene, da er det viktig at opplæringen holder et høyt nivå, sier fagsjef for kompetanse i Norsk Industri, Tone Belsby.

> Last ned avtalen