Norsk Industri

Innhold

Rigg bedriften for fremtiden!

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Kvinne i produksjon

Foto: AdobeStock

Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing har tatt initativet til det nye bedriftsutviklingsprogrammet Produktivitetsspranget. Det er oppstart høsten 2019, og din bedrift kan være med!

Produktivitetsspranget er laget for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med å bedre sin produktivitet og innovasjonskraft. Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) yter støtte til den første puljen bedrifter med medlemskap i Norsk Industri som vil benytte seg av programmet. Det vil si at arbeidet skal ha et godt partssamarbeid i bunnen. Dette er avgjørende for å lykkes.

Meld interesse innen 1. september

Det er plass til i alt 10 bedrifter i første omgang. Oppstart er satt til høsten 2019, og vi ønsker at kandidater melder seg innen 1. september til Torstein Tærum, som også kan svare dersom du har spørsmål om programmet.

Hvem kan delta?
  • Små og mellomstore bedrifter i Norsk Industri, med ansatte organisert i Fellesforbundet og/eller Industri Energi, er de første som inviteres inn i programmet.
  • I denne omgang er det plass til i alt 10 bedrifter.
  • Endelig deltakelse avgjøres etter en kartlegging av hvor godt en slik prosess er forankret (se mer informasjon lenger ned).

> Les mer om programmet