Norsk Industri

Innhold

Tre tiltak mot frafall og ungdomsledighet

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Bedriftene mangler lærlinger, og unge mangler jobb. Her er tre tiltak som vil rette på det. Les innlegget fra Norsk Industri og Norges Bilbransjeforbund.

Innlegget sto på trykk på klassekampen.no 2. juli.

Kartlegge lærlingebehovet og dimensjonere skoletilbudet ut fra det

Det hersker en tro i landet om at elever blir mindre motivert for å fullføre videregående skole dersom de ikke får innfridd førstevalget sitt. Mange fylker dimensjonerer derfor sitt videregående tilbud for å gi flest mulig førstevalget. Da blir det opprettet for mange klasser innen enkelte fag (for eksempel elektro), og ikke klasser der det mangler lærlinger (industri og bilbransjen).

Resultatet er hvert år at mange unge mangler læreplass, samtidig som og at bedrifter ikke får tak i kvalifiserte lærlinger (industri og bil). Hovedpoenget er at det er en myte at vi mangler læreplasser. Vi mangler kvalifiserte lærlinger i riktige fag. Fylkene må derfor pålegges å kartlegge behovet for lærlinger og dimensjonerer skoletilbudet ut fra det.

Minimum karakter 2 i fagene norsk og matematikk for å kunne starte på videregående

Det hjelper som kjent lite å være motivert til å svømme om man ikke har lært det. Tall fra SSB viser at blant elever som har 35 poeng (3,5 i snittkarakter) eller lavere, vil bare halvparten fullføre videregående. Elevene må derfor ha et minimum av faglig grunnlag fra grunnskolen, og kravet kan være karakteren 2 i norsk og matematikk. Erfaringene fra Danmark er at dette gir mindre frafall og mer ro i timene. Elevene kan gjerne få “forkurs” eller lignende fra videregående slik Lied-utvalget tar til orde for.

Kortere utdanningstilbud på videregående nivå som gir etterspurte kompetanse

For noen vil det ikke være aktuelt med et ordinært lærlingløp (to år skole + to år læretid). Disse må få tilbud om en kortere utdanning som gir formalisert kompetanse, og som er etterspurt av arbeidslivet. Vi mangler i dag søkere til en rekke fag og yrker med god lønn og gode karrieremuligheter, og som i praksis ikke stiller strenge teorikrav. Nytenking her vil gi flere unge en formell kompetanse og færre bedrifter et kompetansegap.

Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse og rekruttering i Norsk Industri
Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund