Regjeringen vil la permitterte ta utdanning

Publisert

Regjeringen har varslet at permitterte skal få ta opplæring. Samtidig er det bevilget 150 millioner til kompetansetiltak i regi av partene i arbeidslivet.

Regjeringen signaliserte mandag 30. mars at de ville gjøre endringer av regelverket slik at permitterte kan ta utdanning. Dette var et hovedkrav fra Norsk Industri og en forutsetning for å legge til rette for en rask retur til arbeidslivet. Ordningene skal bidra til at bedriftene kommer raskere tilbake, og at man med ny kompetanse har styrket produktiviteten.

Detaljene for endringen er ikke klar per tirsdag 31. mars, men vi forventer at dette kommer på plass 3. april.

Norsk Industri har nå ukentlige møter med NAV der vi utveksler statistikk om arbeidsmarkedet og gir innspill til hvordan man effektivt kan rulle ut tiltakene som kommer.

Kompetansetiltak i regi av partene i arbeidslivet

Det er bevilget 150 millioner til kompetansetiltak som partene skal utvikle. Norsk Industri mener det er viktig at pengene går til realistiske og treffsikre prosjekt. Det vil bli krevende å lage digitale tilbud som ivaretar bedriftenes kompetansebehov, og samtidig kan rulles ut raskt og smidig. Det er viktig hvordan disse pengene nå brukes.

Norsk Industri har bedt om penger til to områder:

  • Utvidelse av Industrifagskolen
  • Nytt bransjeprogram for funksjonærene i industrien

> Les mer: Norsk Industri ber om kompetansetiltak