Regjeringen lanserer Utdanningsløftet 2020 – bevilger en milliard

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Sveiser Magnhild Vanebo fra Kværner Verdal under Yrkes-VM 2019. Foto: WorldSkills Norway

Foto: WorldSkills Norway

29. mai kom regjeringen med en ny tiltakspakke som inkluderte en milliard kroner til kompetansetiltak. Midlene går blant annet til lærlinger og til etterutdanning.

For industrien er det viktig med tiltak for å skaffe læreplasser og at eksisterende lærlinger får fullført fagbrevet. Fylkene får 175 millioner kroner som skal sikre at elever får læreplass til høsten og at lærlinger kommer i mål med fagprøven og får sitt fagbrev.

– Norsk Industri og opplæringskontorene for industrien har sammen vært med på å utforme tiltakene for lærlinger, og vi vil nå følge opp fylkene slik at pengene går til effektive tiltak, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

Flere i industrien kan få kompetansepåfyll

Regjeringen styrker også innsatsen på etterutdanning gjennom bransjeprogrammene med 20 millioner, og 50 millioner kroner ekstra til nettbasert opplæring. Midlene kommer i tillegg til 150 millioner kroner som er tildelt etterutdanning i tidligere pakker. Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi er i front og har lengst erfaring og tettest partssamarbeid rundt etterutdanning gjennom Industrifagskolen.

Vi samarbeider nå med en med en rekke utdanningsinstitusjoner om utvikling og markedsføring av 10-15 nye utdanningsmoduler for industrien som blir lansert fra juni 2020. Pengene som nå kommer kan sikre at tilbudene blir forlenget utover høsten, og at flere permitterte industriarbeidere kan bruke tiden på kompetanseheving.

Kortsiktige tiltak med langsiktig effekt

Målet for Norsk Industri er i første omgang at flest mulig permitterte i industrien kan bruke sin tid på relevante tilbud om kompetanseheving allerede fra i sommer. Dette gjør vi i tett samarbeid med fagskoler, høyskoler og universitet. Utdanningsinstitusjonene har vist en fantastisk evne til å komme raskt på banen i samarbeid med partene, og vi har nå et felles mål om å utvikle samarbeidet videre.

– Ny kompetanse gir omstillingsevne og konkurransekraft både til den enkelte og til bedriften, og den norske samarbeidsmodellen. Samarbeidet mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi har dannet mal for Regjeringens satsing på bransjeprogram, og vi vil nå utvikle modellen videre slik at flere får korte tilbud, og at disse kan settes sammen til grader, sier Tvedt.