PISA: Middelmådige resultater krever handling

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Mann holder foredrag

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

PISA-undersøkelsen 2018, som måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag, viser at norske elever i snitt presterer svakere i lesing og naturfag sammenliknet med forrige PISA-undersøkelse i 2015. Resultatene for matematikk er uendret. Dette er bekymringsverdig.

For oss i Norsk Industri er det særdeles viktig hvordan norsk skole gjør det i det om kalles MNT-fagene, altså matematikk, naturfag og teknologifag. Det gjelder en betydelig del av hva Norge skal leve av i fremtiden. Vårt fokus skyldes dels at disse basiskunnskapene er helt nødvendige for å løse samfunnets store klimautfordringer, der industriens bidrag på CCS, havvind, elektrifisering mm. er helt vesentlige. På alle disse områdene trenger vi ligge teknologisk helt i front. Våre nye medarbeidere som på denne måten kan gi verdifulle bidrag til industrien og klimaregnskapet må ha basisegenskapene i orden.

– Vi står på stedet hvil i de viktige realfagene. Hvis vi vil løse store klimautfordringer i tiden fremover, så må elever forstå algebra og krevende matematikk, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Jeg er nå spent på om vi får erkjennelse av at vi må gjøre noe med middelmådige resultater. Dette er ikke ment som svartmaling, men i de siste årene har det skjedd en skjønnmaling av norsk skole som ikke har rot i virkeligheten. Det er verre, sier han.

Les mer:

> PISA 2018 - resultater (udir.no)

> Mens vi venter på PISA (vg.no)

> Industritopp før ny PISA-test: – Norsk skole skjønnmales (vg.no)