Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Oppnevnt til offentlig utvalg om videregående opplæring

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Som eneste representant for næringslivet er senior HR-rådgiver Vidar Lande fra Kongsberg Defence Systems utnevnt til et nytt utvalg om videregående opplæring.

Vidar Lande

Utvalget skal vurdere hvorvidt dagens modell for videregående opplæring fortsatt er den beste, eller om den bør fornyes. Utvalget skal vurdere, og eventuelt foreslå konkrete endringer i tilbud, organisering og ansvarsforhold i videregående opplæring. Utvalget skal levere sin delinnstilling ett år etter at utvalget har startet sitt arbeid, og hovedinnstillingen etter to år.

- Det er et viktig arbeid utvalget skal se på. Videregående opplæring må fornyes og tilpasses samfunnets og arbeidslivets behov. For å øke motivasjonen, fremme lærelyst og minske frafallet tror jeg det er riktig å vurdere nye læremåter i tett samarbeid med arbeidslivet. I industrien ser vi hvordan digitalisering, automatisering og robotisering påvirker og endrer arbeidsoppgaver og produksjonsmetoder og dette må gjenspeiles i videregående opplæring. Jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet i utvalget, sier Lande.

> Les mer her