Oppfølging av frontfagsoppgjøret: industrien trenger en helhetlig kompetansereform

Publisert

Representanter fra arbeidslivets parter i møte rundt et bord

Representanter fra Norsk Industri og Fellesforbundet møter forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe for å følge opp frontfagsoppgjøret. Foto: Norsk Industri

22. september møtte Norsk Industri og Fellesforbundet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe for å følge opp frontfagets innspill om en kompetansereform for industrien.

I frontfagsoppgjøret ble det sendt et brev til statsråden der vi ber om en reform som sikrer etterutdanning for fagarbeidere. I svarbrevet fra Kunnskapsdepartementet sto det blant annet: "Regjeringen ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med partene om hvordan etter- og videreutdanningstilbudet for industrien skal bli lettere tilgjengelig og mer relevant for flere arbeidstakere og bedrifter".

I dagens møte diskuterte partene innspillene (se notat under), og ble enige om en konkret oppfølging i løpet av oktober.

> Last ned brevutvekslingen fra frontfagsoppgjøret

> Last ned notatet som ble diskutert i møtet