Norsk Industri

Innhold

Ønsker DU å være med å påvirke hva fremtidens fagarbeidere skal kunne?

Nyhet, Kompetanse

Publisert

Ung fagarbeider som sveiser

Foto: Norsk Industri

Læreplanene på yrkesfag skal nå revideres, og vi trenger engasjerte og dyktige fagfolk fra industrien til å delta i læreplangrupper.

Oversikt over fagene vi trenger fagpersoner til

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikkfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Industrisømfaget
 • Industritapetsererfaget
 • Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industritekstilfaget, trikotasje
 • Industritekstilfaget, veving
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Logistikkfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Plastfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Sveisefaget
 • Tekstilrensfaget
 • Truck- og liftmekanikerfaget
 • Vaskerifaget
 • Verktøymakerfaget

Det er over 30 industrifag som nå skal få nye læreplaner (se tabell under), og det er viktig at industrien er med på dette arbeidet. Derfor; vi ber alle som har lærlinger eller fagarbeidere innen et eller flere av disse fagene, om å nominere en person fra bedriften som kan delta i læreplanarbeidet.  

Personer som foreslås til læreplanarbeidet må være oppdatert på fagområdet samt kunne tenke fremtidsrettet for faget.
> Frist for innsending av forslag er  20. august, og det gjøres her

Målet med de nye læreplanene er at de skal:

 • være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
 • ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
 • være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
 • digitaliseres for å bli mer brukervennlige
 • legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
 • legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
 • sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen
Når starter arbeidet i læreplangruppene, hvor mange timers arbeid må påberegnes, og informasjon om godtgjørelse

Medlemmer i læreplangruppa kan regne med inntil 75 timers arbeid og lederen av gruppa inntil 100 timers arbeid. Arbeidet honoreres etter gjeldende satser for utvalgsgodtgjørelse.

Arbeidet starter med læreplaner på Vg1 i midten av oktober 2018. Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i begynnelsen av mars 2019. Så fortsetter arbeidet samtidig på alle trinn fram til læreplangruppene på Vg1 leverer sitt endelige utkast 1. juni 2019. Læreplangruppene på Vg2 og Vg3 leverer sitt endelige utkast 1. oktober 2019. Når læreplangruppene har levert sine utkast sendes læreplanene på offentlig høring, før de fastsettes.

Den nye tilbudsstrukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-2021. Vi innfører nye læreplaner for Vg1 høsten 2020. De nye læreplanene for Vg2 tas i bruk skoleåret 2021-2022 og Vg3 tas i bruk fra høsten 2022.

Oversikt over fagene vi trenger fagpersoner til

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikkfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Industrisømfaget
 • Industritapetsererfaget
 • Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industritekstilfaget, trikotasje
 • Industritekstilfaget, veving
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Logistikkfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Plastfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Sveisefaget
 • Tekstilrensfaget
 • Truck- og liftmekanikerfaget
 • Vaskerifaget
 • Verktøymakerfaget

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!