Norsk Industri

Innhold

Økende oppslutning rundt fagopplæringskurs

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Gutter ved maskin

Foto: K-Tech

11. juni skrev Dagens Næringsliv at norske bedrifter opplever den høyeste veksten i produksjon siden 2012. Kampen om kvalifiserte arbeidstakere øker, noe vi også kan se tendenser til i påmeldingen til kurs tilbudt av Norsk Industri.

Til våre fagopplæringskurs er det 276 påmeldte deltagere, som tilsvarer en økning på i overkant 150 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Selv om det ikke er en like spennende vekst i alle områdene det tilbys fagopplæringskurs, så ser vi en dobling i Industrirørleggerfaget og Gjenvinningsfaget, mer enn dobling i Logistikkfaget og en økning på nesten 370 prosent i Kjemiprosessfaget så langt i 2019.

Mikkel Heien Bjonge

Mikkel Heien Bjonge er nyansatt fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

I juni begynte Mikkel Heien Bjonge i jobben som fagsjef kompetanse i Norsk Industri. Han skal blant annet ha ansvar for våre fagopplæringskurs, og vil følge opp denne utviklingen. Mikkel er nyutdannet pedagog med mastergrad fra Universitetet i Oslo, og kommer inn i stilingen .

- Så langt er tilbakemeldingene fra de som tar i bruk fagopplæring og andre kurs positive. Det er likevel ikke bare rosenrød harmoni, og med økende oppslutning i kursene vi tilbyr blir det viktig å følge opp, tilpasse og videreutvikle kursmaterialet. Dette blir spesielt viktig, og ikke minst spennende i tiden frem mot og underveis i fagfornyelsen som ruller ut i 2020, sier Bjonge.

Fagopplæringskursene blir gjennomført av praksiskandidater og lærlinger som skal oppnå sitt første fagbrev. I tillegg blir fagopplæringskursene tatt i bruk av fagarbeidere som ønsker sitt andre fagbrev innen et nærliggende fagområde.

Kompetanseheving utover fagopplæring

I samarbeid med flere fagskoler skal Norsk Industri utvikle en relevant og fleksibel e-læringsportefølje som et EVU-tilbud for fagarbeidere i industrien. Bakgrunnen for prosjektet er viktigheten av livslang læring i en tid der endringer skjer både raskere og hyppigere enn noen gang.

> Se våre fagopplæringskurs

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.