Norsk Industri

Innhold

Nye læreplaner på yrkesfag ute på høring

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Tre fagarbeidere

Foto: Eramet Sauda

Utkast til nye læreplaner på yrkesfag Vg2 samt noen på Vg3 er nå ute på høring med høringsfrist 15. november. Læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2021/22.

For utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag er det kun læreplanene for Vg2 som er på høring nå. Læreplanene for Vg3 kommer senere. Disse skal først tas i bruk i skoleåret 2022/23 med oppstart august 2022.

> Les mer her (udir.no)

> Gå direkte til læreplanene for Teknologi- og industrifag

– Vi oppfordrer medlemsbedriftene våre til å benytte muligheten til å gi innspill, slik at vi får læreplaner næringslivet har behov for, sier rådgiver Tone Belsby i Norsk Industri.