Norsk Industri

Innhold

Gratis kurs i programmering ved USN

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Dataprogrammering

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har utviklet et nytt tilbud innen "Python-programmering for beregninger".

"Python-programmering for beregninger"

Dette studiet er primært rettet mot ansatte, permitterte og arbeidsledige i olje-, gass- og leverandørbransjen som arbeider med ingeniørfaglige og tekniske beregninger og som vil lære hvordan disse beregningene kan utføres ved hjelp av Python-programmering.

Kurset er finansiert av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien.

Undervisningen skjer gjennom nettbaserte forelesninger i Zoom, altså ingen fysiske samlinger.

– Å lære seg denne type programmering vil være svært nyttig for de som jobber med beregninger. Vi oppfordrer alle aktuelle kanditater til å søke, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

> Les mer og søk opptak her

Programvareutvikling for ingeniører (primært for Kongsberg-regionen)

I tillegg til kurset i programmering har USN satt opp et kurs i prorgamvareutikling for ingeniører. Tilgangen til programvarekompetanse er en av de største utfordringene som industrien står ovenfor. Covid-19 har framskyndt digitalisering av industrien og arbeidsprosessene. Dette utløser at det trengs enda mer kompetanse i industrien, slik at Norge kan beholde sin posisjon.

Det er bevilget midler til 30 studieplasser fra partene i arbeidslivet og Kongsbergindustrien. Ingeniører som er knyttet til Kongsberg-regionen vil derfor bli prioritert.

> Les mer og søk opptak her

Flere studietilbud

Norsk Industri har vært med på å sikre finansiering og utarbeide form og innhold for en rekke utdanningsløp fra fagskoler, høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt over de ulike tilbudene.

> Les mer her