Norsk Industri

Innhold

Ny struktur i videregående skole innføres fra 2020

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Deltaker i automatiseringsfaget Yrkes-NM 2016

Foto: WorldSkills Norway

Utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) la 5. mars frem en ny struktur for yrkesfag i videregående skole. Den nye strukturen vil bli innført høsten 2020.

Dagens yrkesfaglige utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti. Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og samferdsel vil bli erstattet av fire nye utdanningsprogram.

IKT og medieproduksjon blir et eget utdanningsprogram som vil gi IKT-elever tidligere fordypning og spesialisering i IKT.

Endringer for utdanningsprogrammet TIP

Det er ingen strukturelle endringer for utdanningsprogrammet Vg1 TIP (teknikk og industriell produksjon). Dette er i samsvar med industriens behov og innspill. Det er imidlertid behov for endringer i læreplanen, et arbeid som vil starte høsten 2018.

Her er endringer på Vg2-nivå i TIP. Endringene er i tråd med Norsk Industri sine innspill:

  • Vg2 Transport og logistikk blir flyttet til utdanningsprogrammet TIP. Lærefaget Vg3 Kran- og løfteoperasjonsfaget vil rekruttere fra dette løpet.
  • Vg2 Kjemiprosess og Vg2 Laboratoriefag slås sammen til ett felles Vg2. Navnet på det nye Vg2 er ikke klart.
  • Vg2 Industriell møbelproduksjon legges ned. Lærefagene Vg3 Industrisnekker og Vg3 Industritapetserer vil da rekruttere fra Vg2 Industriteknologi.
  • Vg2 Industritekstil og design legges ned. Vg3 industritekstilfagene vil da rekruttere fra Vg2 Industriteknologi.
Fordypningsområder på Vg3

Politisk ledelse har konkludert med at det vil være vanskelig å innføre nasjonal modell nå, da høringsuttalelsene sprikte i alle retninger. Kunnskapsdepartementet har derfor besluttet at dette bør utredes nærmere. Norsk Industri var i sitt høringssvar positive til fordypninger på Vg3, da dette vil kunne bidra til sammenslåing av fag. Imidlertid var vi skeptiske til de rammene som ble presentert i høringsutkastet. Vi er derfor glad for at politisk ledelse vil utrede dette nærmere. Ta gjerne kontakt om du har synspunkt på dette.

Fag som fases ut

Norsk Industri foreslo etter forslag fra bransjene å legge ned fagene Vg3 Industriell skotøyproduksjon og Vg3 Støperifaget, noe Kunnskapsdepartementet har tatt til følge.

I tillegg vil departementet legge ned Industrisømfaget, og begrunner det med at "faget i flere år nesten ikke har hatt lærlinger, og er ikke lenger etterspurt i arbeidslivet". Dette stemmer ikke med bransjens oppfatning, og Norsk Industri vil derfor arbeide for å få endret dette.

Utdanningsprogrammet Elektro
  • Vg3 Viklerfaget var først foreslått nedlagt. Kunnskapsdepartementet har hørt på signalene fra industrien og snudd i denne saken, og Vg3 Viklerfaget opprettholdes.
Tidsplan

Kunnskapsdepartementet vil i løpet av kort tid gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre endringene, oppdatere innholdet i læreplanene og vurdere navnene på de nye utdanningsprogrammene.

Læreplanutvikling og nye skoletilbud skal være klare til skoleåret 2020/21.

Kompetansesentre

Etablering av kompetansesentre / regionale kompetansesentre var ikke en del av høringen, noe mange har beklaget, deriblant Norsk Industri. Vi vil arbeide videre for å sikre at industrien kan rekruttere fra denne typen kompetansesentre i fremtiden.

Det er en kjent sak at de videregående skolene sliter med gammelt og utdatert utstyr. Særlig gjelder dette innenfor TIP. Etablering av regionale kompetansesentre kan, etter vår mening, være en måte å bidra til å effektivisere og oppdatere utstyr regionalt. KD har nå valgt å kommentere saken og sier det "skal gjøres en vurdering etter at ny tilbudsstruktur er vedtatt. KD vil komme tilbake med ev. eget oppdrag på dette".

> Les mer her (Kunnskapsdepartementet)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!