Norsk Industri

Innhold

Ny rapport: Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland

Aktuelt, Nyhet, Lønn og tariff, Kompetanse

Publisert

Gruppe arbeidere

Foto: Leirvik

På oppdrag fra Fellesforbundet avdeling 5 og Norsk Industri har Fafo kartlagt hvilke vurderinger små og mellomstore industribedrifter i Hordaland gjør med hensyn til å ansette direkte eller leie inn arbeidskraft når det er behov for å øke bemanningen.

Hordaland er det fylket etter Rogaland som sysselsetter flest personer innenfor oljerelaterte næringer. Samtidig har oljenæringen etter oljeprisfallet i 2014 vært igjennom en stor omstrukturering, der antall sysselsatte har falt markant.

I Hordaland fylkeskommunes strategi for omstilling av oljeindustrien i Hordaland, blir små og mellomstore bedrifter (SMB) utpekt som et særskilt satsningsområde. Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er hvilke vurderinger små og mellomstore industribedrifter gjør med hensyn til om de ønsker å ansette direkte eller leie inn arbeidskraft når det er behov for å øke bemanningen, og hvilken rolle de strukturelle rammebetingelsene spiller.

Prosjektet baserer seg på to hovedkilder av data. Først to workshoper med partene, for å kartlegge strukturelle rammebetingelser. Deretter 36 strukturerte intervjuer med bedriftsledere og tillitsvalgte.

Rapporten er delfinansiert av Hordaland fylkeskommune og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

> Last ned rapporten