Norsk Industri

Innhold

Ny håndbok for lærlinger

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Den nye håndboka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer. Boka er svært nyttig for lærlinger, men også for elever i yrkesfaglig utdanning, lære- kandidater og praksiskandidater.

Bestill boken her

"Håndbok for lærlinger" gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med læringsarbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenneprøve.

Håndboken har som mål å lette overgangen fra skole til arbeidsliv, for både eleven og bedriften - og gir svar på sentrale spørsmål: Hvordan skaffe læreplass? Hva forventer lærebedriften av deg? Hvordan kan bedriften og du i fellesskap lage en god opplæringsplan? Hva er et opp-læringskontor? Hvordan unngå konflikter i læretiden? Hvilke regler gjelder for mobilbruk og pc i arbeidstiden? Hvilke oppgaver har fylkeskommunen, faglig leder, prøvenemnda eller lærlingombudet?