Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Norsk Industris innspill på forslag til ny læreplan på Vg1 TIP

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Gutter ved maskin

Foto: K-Tech

Norsk Industri har, med bidrag fra en referansegruppe nedsatt av vårt kompetanseutvalg, gitt innspill til Utdanningsdirektoratets andre åpne innspillsrunde på forslag til ny læreplan for Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Språket i nytt forslag til læreplan er bedre og enklere enn den gjeldende læreplanen. Det nye forslaget oppfattes som fremtidsrettet og relevant, men har noen mangler:

  • Grunnleggende kjemi og fysikk må synliggjøres allerede i Vg1-læreplanen.
  • Begreper som: "effektivisering/rasjonalisering", "gjøre ting smartere", "forbedringer/forbedringspotensiale", er av stor betydning for arbeidslivet og derfor viktig at elevene blir kjent med allerede på Vg1.
  • Praktiske ferdigheter bør være en egen grunnleggende ferdighet.
  • Språk, det å beherske engelsk, muntlig og skriftlig, må synliggjøres i Vg1-læreplanen.

Ut fra et arbeidslivsperspektiv er Norsk Industri svært fornøyde med at "Vurdering av eget arbeid" kommer inn i Vg1-læreplanen. Elevene vil ha stor nytte av det når de blir lærlinger i bedrift.

Læreplanen kommer ut på offentlig høring 1. juli – 1. november. Nærmere informasjon blir gitt når høringen offentliggjøres.

> Se høringsuttalelsen

> Mer om fagfornyelsen på TIP (udir.no)

> Norsk Industris kompetanseutvalg