Norsk Industri

Innhold

Norge trenger lærebedrifter!

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Læreplassjeger 2020

Nå har årets Læreplassjeger-kampanje startet! Læreplassjegere over hele landet skal nå jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Det er WorldSkills Norway og fylkeskommunene som står bak kampanjen.

– Det er nødvendig med et krafttak for å skaffe flere læreplasser nå på grunn av korona-situasjonen. Dette blir en landsomfattende kampanje som starter opp i juni og vil pågå til godt utpå høsten. Målet er å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

Mer informasjon under filmen.

Fakta om kampanjen:
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere.
  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere.
  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen

– Det er nå vi må bygge kompetansen Norge trenger i fremtiden. For mange bedrifter er lærlinger en svært god og viktig kilde til rekruttering. I disse tider er det spesielt viktig å tenke fremover. Skal Norge være konkurransedyktige i fremtiden er det nå vi må bygge industrien videre. Vi oppfordrer så mange som mulig til å melde seg som lærebedrift og ta inn lærlinger, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her

> Bli lærebedrift