NHOs kompetansebarometer for 2022 lansert

Publisert

Fra yrkes-NM i industrifag på Raufoss 26.-28. april 2022. Foto: Norsk Industri

Foto: Norsk Industri

Kompetansebarometeret er en undersøkelse av kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter. I overkant av 4600 bedrifter har svart og tallene viser at det mangler 38 000 nye ansatte med riktig kompetanse.

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), som har gjennomført prosjektet på vegne av NHO, presenterte funnene. 4686 bedrifter har svart, tilsvarer ca. 25,4 % av medlemmene.

Rapporten viser medlemsbedriftenes kompetansebehov etter utdanningsnivåer og fagområder, og hvilke yrkesfag, fagskoleutdanninger og ingeniørtyper de har behov for. I årets barometer inngår også spørsmål om bedriftenes behov for lærlinger, IKT-utdanninger, en omfattende kartlegging av kompetanse for en grønn omstilling, og dessuten tallfesting av kompetansebehovet.

- Resultatene er tallfestet på landsforeningsnivå. Det gjør undersøkelsen konkret og nyttig til bruk for oss i Norsk Industri, uttaler rådgiver Tone Belsby i Norsk Industri.

Noen funn
  • Udekket kompetansebehov: 65 % av bedriftene oppgir at de har et udekket kompetansenivå. Bedrifter i Norsk Industri oppgir at de har et udekket kompetansebehov på 69 %.
  • Mangel på lærlinger: Bedriftene oppgir at de mangler, totalt, 2600 lærlinger. Norsk Industris medlemsbedrifter oppgir mangel på 680 lærlinger. Dette samsvarer med undersøkelsen Norsk Industri gjorde i fjor høst ut mot opplæringskontor.
  • Mangel på arbeidskraft: Bedriftene i NHO rapporterer om totalt 38.000. Bedrifter i Norsk Industri ligger på topp med 6.810
  • Tiltak for å skaffe bedriftene tilstrekkelig kompetanse: Norsk Industris medlemsbedrifter scorer høyt, hele 89 %, på at de vil heve kompetansen til dagens ansatte.

Lanseringen ble avsluttet med en paneldebatt hvor bl.a. Hilde Vestheim Nordh, konsernledelsen i Hydro deltok. Hun poengterte viktigheten av riktig og tilstrekkelig kompetanse og at det blir stor konkurranse om arbeidskraft i tiden fremover. Hun var også opptatt av at bedriftene har tilgang på relevant kompetanse og at linjer på de videregående skolene i distriktene derfor må opprettholdes. Videreutvikling av bransjeprogrammene på teknisk fagskolenivå er viktig for etter- og videreutdanning og samarbeid med NTNU og andre universitet/høyskoler er viktig for Hydro.

Å øke kvinneandelen i industrien på alle nivå er en stor utfordring. Gledelig at av 100 nye lærlinger i år er 34 jenter – dette er en stor økning fra i fjor uttalte Vestheim Nordh.

Les mer: