Norsk Industri

Innhold

NAV møtte industrien i Rogaland

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Pernille Vogt og Kjetil Tvedt fra Norsk Industri møtte representanter fra Aibel, Kaefer, STS-gruppen og Worley Parsons. Norsk Industri og NAV har undertegnet en intensjonsavtale som skal få flere unge ut i jobb, og disse ønsker å rekruttere flere. Foto: NHO

Pernille Vogt (nr. 3 f.v.) og Kjetil Tvedt (t.h.) fra Norsk Industri møtte representanter fra Aibel, Kaefer, STS-gruppen og Worley Parsons. Norsk Industri og NAV har undertegnet en intensjonsavtale som skal få flere unge ut i jobb, og disse ønsker å rekruttere flere. Foto: NHO

Norsk Industri og NAV underteikna før i år ein intensjonsavtale med NAV. Målet med avtalen er å få fleire over frå NAV og inn i industrien.

I Rogaland har industrien no stort behov for fleire folk – og det er eit godt utgangspunkt for å teste ut nye modellar for samarbeid mellom NAV og industri. Industribedriftene Worley Parsons, STS-gruppen, Kaefer og Aibel deltok i eit samarbeidsmøte med NAV, fylkeskommunen, Norsk Industri, NHO Rogaland og Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland (OFIR).

Deling av suksesshistoriar er viktig, og STS Fagstillas (Agder) fortalte om si erfaring med samarbeid med NAV, der dei har lukkast med å få fleire titals personar over frå NAV og inn i industrien.

I møtet diskuterte vi ein modell der bedriftene kan ta i mot ei gruppe som får eit lønnstilskudd frå NAV, og muligheten for å få støtte til ein eigen mentor som kan ha oppfølging. Det vert arbeidd vidare med denne modellen i Rogaland, og ein vil kunne ta erfaringane vidare til andre fylker.

> Les meir om intensjonsavtalen

> Les også: Alle fikk jobb etter tre ukers kurs (nrk.no)