Norsk Industri

Innhold

Nå kan din bedrift søke BIO-midler

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Krisepakken av 31. mars inkluderer 250 millioner til en "Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BiO) i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene”.

BiO-ordningen ble per 1. januar 2020 overført fra NAV til fylkeskommunene, derfor kan det være variasjon i hvordan man søker fra sted til sted.  Søknad om BiO-midler gjøres altså gjennom hver enkelt fylkeskommunens nettsider, så sjekk hva som gjelder for deg.

Du kan fritt bruke midlene på kurs og opplæring vi tilbyr hos Norsk Industri. Les mer om hva som kan passe for deg i valgene under:

> Fagopplæring 
Se våre nettbaserte kurs for de som skal ta fagbrev

> HMS-kurs 
Nettbasert tilbud for bl.a. HMS Grunnkurs arbeidsmiljø, HMS for ledere mm.

> Kurs i ledelse og personale 
Se hva vi kan tilby

Les også: Regjeringen vil la permitterte ta utdanning