Norsk Industri

Innhold

Nå er Industrifagskolen på Sørlandet i gang!

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Gruppe med fagskoleelever

Første kull på Industrifagskolen ved Eyde-klyngen. F.v: Paul Johan Jensen (Glencore Nikkelverk), Espen Evensen (Glencore Nikkelverk), Aleksander Bye (Glencore Nikkelverk), Anders Boije (Glencore Nikkelverk), Tonje Knudsen (Fiven), Ole Petter Holelien (Aludyne), John Ståle Dyngvold (Aludyne), Ruth Gundersen (Aludyne), Raymond Andersen (Aludyne), foran sitter Odd Adrian Kvinlaug (Aludyne). Foto: Eyde-klyngen

Tidligere i høst startet Industrifagskolen opp på Kongsberg, og nå er de også i gang på Sørlandet. Her er det Eyde-klyngen som har utviklet faginnholdet i tett samarbeid med Sørlandets fagskole.

Undervisningen er bygget opp i uavhengige moduler, hvor hver modul er 10 studiepoeng. Hver modul gjennomføres med seks samlinger på to dager med tre ukers mellomrom. I tillegg er det egenstudier, oppgaveinnleveringer og en muntlig avsluttende prøve .

Den første modulen som startet nå er Datafangst og beslutningsstøtte i produksjon. Etter jul starter modulen Bærekraft og forbedringsarbeid. Søknadsfristen for denne vil være 31.12.2019. I tillegg skal det utarbeides to moduler for skoleåret 2020/2021

I tillegg er det egenstudier, oppgaveinnleveringer og en muntlig eksamen.

Prosjektet er støttet av Norsk Industri og regjeringen. Eyde-klyngens medlemsbedrifter har hatt innflytelse på innholdet i læreplanen.

- Målet med den første modulen er å øke kunnskap om typiske datasystemer og ta data aktivt i bruk i daglig drift, sier prosjektleder Marianne Brandett.

Det blir benyttet flere sentrale personer fra klyngens medlemsbedrifter til undervisningen, og det er lagt vekt på praktiske øvelser slik at studenten får dette "inn i fingrene".

Dette er Industrifagskolen

Denne utdanningen består av korte moduler ved fagskolen som industriarbeidere kan ta ved siden av full jobb. Modellen er utviklet av partene i arbeidslivet, her representert ved Norsk Industri og Industri Energi.

- Industrifagskolene er et glimrende eksempel på trepartssamarbeid, sier fagsjef for kompetanse og rekruttering Kjetil Tvedt fra Norsk Industri.

Les mer:

> Industrifagskolen er i gang (eydecluster.com)

> Åpnet Industrifagskolen på Kongsberg

> Industrifagskolen for fagarbeidere

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.