Modulutdanningen på Manufacturing 4.0 er i gang

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Studenter på kurset «Lean i Industri 4.0» i regi av Fagskolen Innlandet. Skjermdump fra Teams-samlingen

Studenter på kurset «Lean i Industri 4.0» i regi av Fagskolen Innlandet. Skjermdump fra Teams-samlingen

Fagskolen Innlandet har nå startet opp det modulbaserte pilotprosjektet Manufacturing 4.0. Studiet henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter, og målet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse.

På grunn av korona-restriksjonene har det første kurset  «Lean i Industri 4.0» blitt arrangert digitalt gjennom Teams og ikke på Læringsfabrikken (Raufoss Industripark) som først planlagt.

Mette Westgård, Lars Harald Lied og Eivind Voldheim har inspirert 23 motiverte studenter fra Møre og Romsdal og Innlandet gjennom tre tettpakkede dager der Lean-filosofien har vært i fokus. I tillegg har Vegard Løkken fra Nammo med interessant innlegg om deres Lean-reise samt Harald Westgaard, som har lang erfaring som Lean-rådgiver, krydret samlingen med sin erfaring innen faget.

For øvrig har samlingen bestått av forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner. Modulutdanningen dreier seg mye om fag, men i tillegg har Fagskolen Innlandet fokus på den pedagogiske delen i form av lærings- og relasjonskompetanse.

I de neste ti ukene vil det bli gjennomført en digital undervisningsøkt hver uke før modulutdanningen avsluttes med en ny tre dagers samling.

Skal utvikle og forbedre kompetanse

Manufacturing 4.0 er en nyutviklet utdanning, og piloten inneholder fem moduler:

 • Lean – med fokus på industri 4.0
 • Supply Chain Management
 • Smart og grunnleggende vedlikehold
 • Materialkunnskap og produksjonsmetoder (plast)
 • Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien.

De fem modulene er godkjent som en såkalt pilotordning som skal gjennomføres fram til 2022. Deretter skal påbygging skje med seks nye moduler pluss et selvvalgt hovedprosjekt. Innholdet i de seks modulene er ikke endelig bestemt, men per i dag er de planlagt slik:

 • Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM)
 • Prosjektering og kvalitetsledelse
 • Industriell intelligens
 • Fleksibel digital produksjon
 • Tingenes internett og stordata
 • Industriell innovasjon og design

Fagskolen Innlandet planlegger en full fagskoleutdanning på feltet, bygd opp av i alt 12 moduler. Hver modul gir 10 studiepoeng. Modulene kan også tas hver for seg.

Studiet henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. I første omgang er det særlig aktuelt for fagarbeidere i plastindustrien, da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende plastbedrifter (særlig i Møre og Romsdal). Senere vil det utvikles tilbud også for andre bransjer som for eksempel aluminiumsindustrien, stålbedrifter etc. Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Studentene som tas opp, må ha fagbrev eller relevant praksis.

Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil de også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for ledelse og økonomistyring.

> Les mer hos Fagskolen Innlandet