Norsk Industri

Innhold

Faglig råd gjenopptar læreplanarbeidet

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Tre damer i møte

Faglig råd TIP. F.v.: Nestleder Liv Christiansen (LO), faglærer Ellen Möller og leder Tone Kjersti Belsby (Norsk Industri). Foto: Leif Martin Kirknes / LO Media

De ti faglige rådene som skal gi råd til utdanningsmyndighetene om yrkesfagene, har i to måneder lagt arbeidet på is i påvente av ny tidsfrist. Nå har Utdanningsdirektoratet, NHO og LO blitt enige om ny tidsplan og om forståelsen av avgjørende innflytelse.

Høsten 2020 innføres nye læreplaner gjennom Fagfornyelsen og ny struktur. For yrkesfagene betyr det nye læreplaner på alle nivå – fra Vg1 til og med Vg3 læreplaner (opplæring i bedrift). Læreplanene for Vg1 har vært på høring og skal tas i bruk ved skolestart høsten 2020.

Men mye gjenstår for at Vg2- og Vg3-læreplanene skal tas i bruk, henholdsvis i 2021 og 2022.

Faglig råd for Tip gjenopptar arbeidet

– Som leder i faglig råd for Tip er jeg svært fornøyd med at saken nå er løst og at det ble enighet på møtet 10. januar mellom Udir og LO/NHO på vegne av SRY, både når det gjelder ny fremdriftsplan og om hva avgjørende innflytelse betyr og hvordan eventuell uenighet håndteres. Det betyr at vi i faglig råd for Tip tar opp igjen arbeidet med fagfornyelsen umiddelbart, sier Tone Kjersti Belsby fra Norsk Industri og NHO til FriFagbevegelse.

Nytt møte i det faglige rådet for Tip er satt til 20. og 21. januar. Hovedtemaet for møtet vil nettopp være arbeidet med Vg2 og Vg3 læreplanene og hvordan rådet skal organisere dette fram til læreplanene sendes på høringen 15. august.

> Les også "Avblåser protestaksjon: LO og NHO enige med Udir om læreplanarbeidet