Norsk Industri

Innhold

Nytt veikart skal hjelpe bedrifter med kompetanseutvikling

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Banner Veikart for kompetanse

Raske teknologiskift gjør det viktigere enn noen gang med riktig rekruttering og etterutdanning. Nå har Norsk Industri laget et veikart som skal hjelpe bedriftene med systematisk kompetanseutvikling.

Det siste halvåret har Norsk Industri, godt hjulpet av representanter fra medlemsbedriftene, jobbet med å utvikle veikartet "Kompetanse for fremtidens industri". Det har resultert i en splitter ny nettside, www.kompetanseveikartet.no, et digitalt verktøy hvor bedriftene kan hente råd og inspirasjon til kompetansearbeidet.

– Norske industribedrifter konkurrerer i et verdensmesterskap hver eneste dag. Kontinuerlig kompetanseutvikling og læring er avgjørende for å vinne VM. Det har vi lagt vekt på i arbeidet med det nye veikartet, og vi håper bedriftene vil ta det i bruk, sier Per Holdø, leder for organisasjonsutvikling i Hydro Primary Metal.

Han har ledet gruppen som har jobbet frem veikartet, som er laget av industrien, for industrien. Foruten representanter for administrasjonen i Norsk Industri har arbeidsgruppen bestått av:

  • Per Holdø, Hydro Aluminium (leder)
  • Sverre Panengstuen, Intek Engineering
  • Roar Uttisrud, Kongsberg Defence & Aerospace
  • Kari Strande, Borregaard
  • Anne Helene Sunde Hagem, Aibel
  • Monika Nipen, Kleven Verft
  • Marthe Outzen, Brunvoll

Veikartet ble lansert på Industrikonferansen 7. mai 2019, og overlevert til statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Vi er glade for å endelig kunne presentere kompetanseveikartet. Vi håper bedriftene vil ta det i bruk, og se på det som et nyttig verktøy i arbeidet med kompetanseutvikling i bedriften, sier Anita Østro, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.