Norsk Industri

Innhold

Jakter dem som skal forme fremtiden

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Aktiviteten i virksomhetene i Nordland har aldri vært større, det settes stadig omsetnings- og eksportrekorder. Mens omsetningen i næringslivet i på Helgeland økte med hele 11,3 prosent fra 2015 til 2017, var økningen for landet som helhet til sammenligning 0,5 prosent.

Begrepet «Norges nye gullkyst» ble for et par år siden lansert om Nordland. Det er et begrep som fortsatt er dekkende. Fylket har den tredje største fiskeeksporten fra Norge, og eksporten av metaller, kjemiprodukter og bearbeidede varer nådde i fjor rekordnivået 12,8 milliarder kroner – en vekst på 14 prosent fra året før.

Utlyser mange nye jobber

SINTEF Helgeland ble etablert i 2016, og er en av bedriftene som nå skal utvide staben, med en forsker og en trainee. Jack Ødegård, styreleder i SINTEF Helgeland og til daglig forskningsdirektør i SINTEF Industri, snakker om en vekstimpuls i regionen som SINTEF vil være med å videreutvikle gjennom forskningsbaserte innovasjoner i og for næringslivet.

– Fra denne regionen eksporteres produkter til et globalt marked. Etterspørselen er voksende. Vi som region og nasjon har fortrinn som gjør at vi kan levere på en mye mer bærekraftig måte enn verden for øvrig er i stand til, sier han.

– Det er så flott å se at man nå satser enda hardere på å utvikle grønn industri i verdensklasse. Prosessindustriens bruk av fornybar vannkraft som energiklide gir denne industrien et fortrinn, også i global sammenheng, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her

For få ungdom velger industrifag - dette ønsker vi å gjøre noe med!

Vi vil at flere ungdom søker TIP-fag. Derfor har vi hatt en kampanje for å sette søkelyset på dette frem mot søknadsfristen som var 1. mars.

Se youtuberen Hanna-Martine teste industriyrker!