Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Invitasjon til Yrkes-NM 2020

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Yrkes-NM 2018

Under Yrkes-NM 2018 gikk Magnhild Vanebo fra Kværner Verdal av med seieren i sveisefaget. På de neste plassene fulgte Oskar Bø Hallaråker fra Kværner Stord og Fredrik Sæther fra Vard Søviknes. Foto: Norsk Industri

Yrkes-NM arrangerer 26.- 29. oktober 2020 i Sørlandshallen i Kristiansander og er det største arrangementet i Norge som viser fram yrkesfagene med konkurranser i så mange fag. Nå kan din bedrift melde på deltakere!

Påmeldingsfrist: 15. mai

Les mer her (worldskills.no)

Påmelding

 

Norsk Industri, i samarbeid med WorldSkills Norway og andre samarbeidsparter, har ansvar for følgende fag:

  • CNC-maskinering
  • sveising
  • industrimekaniker
  • automatisering

I år er Yrkes-NM lagt til Kristiansand. Denne gangen samarbeider WorldSkills Norway med Agder fylkeskommune som medarrangør.

Antall deltakere

Antall deltakere under NM i de ulike fagene vil være:

  • CNC-maskineringsfaget: 6 deltakere
  • sveising: 6 - 8 deltakere
  • industrimekaniker: 6 deltakere
  • automatisering: 4 lag (2-manns lag)
Kvalifisering

Avhengig av antall påmeldte vil det bli arrangert kvalifisering i de ulike fagene i forkant av NM.

Kvalifisering til automatiseringsfaget
For Automatiseringsfaget vil det bli holdt kvalifisering over 1 dag på Strømmen videregående skole, Strømmen i mai/juni. De fire beste lagene går videre til Yrkes-NM.

Kvalifisering til sveisefaget
Deltakerne vil få tilsendt en tegning, plater/rør til kvalik-oppgaven samt bedømmingskriterier med informasjon om hvor delen skal sendes til. Dette er en praktisk prøve som gjennomføres i egen bedrift.

I sveisefaget vil det være en påmeldingsavgift på kr 2.000.-. som dekker materialkostnader til Yrkes-NM. De beste (seks til åtte) deltakerne går videre til Yrkes-NM.

Kvalifisering til industrimekanikerfaget
Kvalifiseringsoppgaven til industrimekanikerfaget vil bestå av både en teoretisk og praktisk oppgave. Den praktiske oppgaven gjennomføres i egen bedrift. Deltakerne vil få informasjon om hvor delen skal sendes til. De seks beste går så videre til Yrkes-NM.

Kvalifisering til CNC-maskineringsfaget
Deltakerne vil få tilsendt en oppgave med tegning og tidsramme for gjennomføring samt informasjon om hvor delen skal sendes til. Oppgaven gjennomføres i egen bedrift. De seks beste går så videre til Yrkes-NM.

I Yrkes-NM vil det være Mazak-maskiner som brukes.

En viktig presisering for deltakerne som blir tatt ut til Yrkes-NM i CNC-maskineringsfaget er deltakelse på et obligatorisk 2 ½ dags kurs hos maskinleverandøren i forkant av Yrkes-NM, noe som gir deltakerne en verdifull erfaring. Hvor og når dette gjennomføres kommer vi tilbake til. Utgifter i forbindelse med denne samlingen dekkes av den enkelte deltaker/bedrift/opplæringskontor.

Ytterligere informasjon

Ytterligere Informasjon om kvalifiseringen vil bli sendt deltakere og bedrifter/opplæringskontor som har meldt på deltakere når fristen for påmelding er gått ut.

Det tas sikte på at alle kvalifiseringsoppgavene skal være gjennomført innen 15. Juni.

Aldersgrense

Aldersgrensen er 21 år. Deltakeren kan ikke være eldre enn fylte 21 år i 2020. Dette fordi det er aldersgrense på 22 år for eventuell deltakelse i Yrkes-VM i 2022 med unntak av automatiseringsfaget som har en aldersgrense på 25 år.

Kostnader i forbindelse med Yrkes-NM

Det er ingen påmeldingsavgift til NM med unntak av sveisefaget, se over.Utgifter i forbindelse med kvalifiseringene dekkes av hver enkelt deltaker/opplæringskontor og/eller bedrift.Utgifter til reise- og opphold under selve Yrkes-NM må dekkes av hver enkelt, opplæringskontor og/eller bedrift.WorldSkills Norge har bestilt et antall hotellrom i forbindelse med arrangementet. Vi vil komme tilbake til registrering når vi har fått oversikt over de som skal delta i Yrkes-NM.

Hvorfor være med på Yrkes-NM?

Her får dere som deltakere muligheten til å være med på en spennende konkurranse og få vist fram kunnskap i faget deres. Samtidig knytter dere nettverk med andre deltakere og dommere som dere kan få bruk for i fremtiden. For bedriftene blir det et utstillingsvindu som kan brukes i markedsføringsøyemed.

For de som evt. blir forespurt om å være med videre til de internasjonale mesterskapene kreves det vilje til mye trening og tilrettelegging både fra bedrift og kandidat. Men samtidig er deltakelse i de internasjonale mesterskapene en stor og verdifull opplevelse.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er automatikk i at vinneren av NM er den som skal representere Norge i de internasjonale konkurransene.