Norsk Industri

Innhold

Industrijobb er attraktivt og fremtidsrettet

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Dag Songedal fra Norsafe, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, NHO-leder Kristin Skogen Lund, stortingsrepresentant Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, ordstyrer Finn Langeland og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri.

Dag Songedal fra Norsafe, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, NHO-leder Kristin Skogen Lund, stortingsrepresentant Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, ordstyrer Finn Langeland og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri.

- Vi har noen store felles utfordringer. 100 000 ungdommer i alderen 18-35 står uten utdanning eller jobb. Det er et stort frafall i videregående skole. Det trengs flere lærlingeplasser og vi trenger en omdømmediskusjon om det å arbeide i industrien, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen på Norsk Industris frokostmøte fredag på Arendalsuka.

Gabrielsen, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, NHO-leder Kristin Skogen Lund og stortingsrepresentant Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet samt daglig leder Dag Songedal fra Norsafe møtte en fullsatt Cafe Victor, og det var bred enighet om at en av utfordringene er å skape forståelse for at det er spennende og fremtidsrettet å jobbe i industrien.

Kristin Skogen Lund understreket at NHO har en næringspolitikk hvor satsing på kompetanse og yrkesfagopplæring står sentralt.

– Vi arbeider for at flere velger teknologifag, sa hun.

Dag Terje Andersen vil også satse på yrkesfagutdannelsen, men at det aller viktigste er å satse på en reform for livslang læring.

– Jeg mener vi må få til en ordning hvor en andel av lønnen blir avsatt til livslang læring, påpekte han.

Møteleder Finn Langeland spurte Norsafe-leder Dag Songedal hvordan selskapet rekrutterte nye medarbeidere.

– Vi ser først og fremst etter noen som har lyst til å jobbe hos oss, og som har en grunnkompetanse, sa Songedal.

Stein Lier-Hansen understreket at industrien er høyteknologisk, fraværsstatistikken er lav og viser at det er et godt arbeidsmiljø.

– Vi må være attraktive og vi må markedsføre mulighetene i norsk industri på en bedre måte, sa Lier-Hansen.

En mor i publikum fortalte om sønnens store utfordringer med å skaffe seg lærlingeplass i industrien. Norsafe-sjefen tok utfordringen og lovet å se etter en mulighet i hans selskap. Vi fikk også høre fra Tobias Alm, som skal delta i CNC-faget under Yrkes-VM i Abu Dhabi med WorldSkills Norge, om hva han mener bør gjøres for å få flere ungdommer til å velge yrkesfag.

Noen poenger fra debatten:

  • 50 prosent av ungdommene velger yrkesfag, men for mange velger feil. Det er nødvendig med bedre veiledning når man skal velge utdanningsløp.
  • Industrien er den mest avanserte del av norsk næringsliv.
  • Både NHO og LO har den enkelte arbeidstagers beste i fokus- et resultat av et meget langt samarbeid. Den norske modellen vekker oppsikt i mange andre land.
  • Vi må snakke industrien opp – ikke ned.
  • Yrkesopplæringen må ikke gjøres for teoretisk. Engelskfaget er ikke for å lære engelske dikt- men for å kunne lese manualer.