Industrifagskolen blir et permanent tilbud - får 50 millioner i 2021

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse, Tariffoppgjøret

Publisert

Elever og lærer i klasserom

Oppstart for Industrifagskolen på Stord 7. januar 2020. Foto: Kværner

Som en del av løsningen i frontfagsoppgjøret bidro regjeringen med et brev som legger til rette for styrket kompetanseutvikling i industrien.

Brevet har tre tiltak for kompetanse:

  • Regjeringen vil jobbe aktivt for at Industrifagskolen skal bli en permanent ordning. Det blir satt av 50 millioner kroner til Industrifagskolen i statsbudsjettet for 2021.
  • Ordningen med rett til utdanning for permitterte blir permanent.
  • Regjeringen vil legge til rette for kompetanseløft for Kongsberg-industrien og andre industriklynger i omstilling.
Industrifagskolen – pilot blir permanent

Her har vi fått gjennomslag i flere saker vi har jobbet for lenge. Industrifagskolen har vært gjennom en pilotfase i 2019 og 2020. Gjennom korte moduler fra teknisk fagskole har industriarbeidere løftet sin egen kompetanse, og dermed sikret konkurransekraft og omstillingsevne for industribedriftene.

– Det er svært positivt at Industrifagskolen nå blir et permanent tilbud. Dette gir forutsigbarhet for industrien og for fagskolene som skal levere utdanningene. Med 50 millioner kroner i 2021 kan vi tilby Industrifagskolen i hele landet, sier fagsjef for kompetanse og rekruttering i Norsk Industri, Kjetil Tvedt.

Utdanning for permitterte – fra midlertidig til permanent ordning

Under korona-tiden har permitterte hatt anledning til å ta utdanning. Regjeringen signaliserer nå at ordningen blir permanent.

– Vi har en rekke tilbud der permitterte deltar. Dette gjør at den enkelte i permitteringsperioden kan utvikle egen kompetanse og omstillingsevne, sier Tvedt.

Støtte til kompetanseinitiativ fra Kongsberg

Flere store industribedrifter og industriklynger står inne i en krevende omstillingsfase som krever ny kompetanse. Regjeringen vil støtte arbeidet med å utvikle gode løsninger for disse bedriftene.

– Her vil ordninger som Industrifagskolen være viktige leverandører av kompetanse. Norsk Industri vil jobbe videre sammen med bedriftene på Kongsberg for å få på plass en ordning der vi kan utvikle ny industrikompetanse, sier Tvedt.

Brevet fra statsminister Erna Solberg til Fellesforbundet og Norsk Industri finner du på s. 36 i Riksmeklers møtebok og forslag.

> Les også: Enighet i frontfaget etter svært krevende forhandlinger