Norsk Industri

Innhold

Høring om nytt navn på TIP ute

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Tone Kjersti Belsby

Tone Kjersti Belsby, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til nytt navn på yrkesfagprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon (TIP). Høringsfrist er 25. februar.

Norsk Industri, Norsk Olje og gass, NHO Sjøfart, Norges Bilbransjeforbund, NHO Logistikk og Transport og NHO Transport har utarbeidet en felles uttalelse.

TIP skifter navn

Utdanningsdirektoratet har nå sendt ut forslag til nytt navn på yrkesfagprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon (TIP). Det er to alternativ som blir foreslått – "Teknologifag" og "Teknologi- og industrifag". Navnevalget gjelder VG1, det vil si første klasse på videregående. Navnene på VG2 vil bestå, og elevene kan da velge mellom blant annet:

  • VG2 Industriteknologi
  • Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag
  • VG2 Kjøretøy
  • VG2 Brønnfag
  • VG2 Transport og logistikk
  • Vg2 Maritime fag

TIP er det bredeste av de ti yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og vil fra høsten 2020 lede frem til hele 55 ulike fagbrev i bransjer som industri, bilfag, logistikk, transport, brønnfag og maritime fag. Bredden i faget er helt klart en utfordring, men gir også mange muligheter for teknologiinteresserte unge. Vi tror derfor at navnebyttet, uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, vil synliggjøre faget mye bedre enn "TIP" som i dag er den vanlige benevnelsen.

I høringen foreslår Utdanningsdirektoratet to nye navn. Vi mener at "Teknologifag" beskriver innholdet i faget fremover, og vil også være et godt navn når vi skal styrke rekrutteringen. Vi har også lagt vekt på at "Teknologifag" ikke utelukker programområder eller fag. Videre risikerer man heller ikke at det dukker opp nye forkortelser.

Alle har anledning til å svare på høringen, som enkeltperson eller på vegne av bedrift/organisasjon. Bruk gjerne denne muligheten til å si din mening!

> Gå til høringen (frist 25. februar)