Norsk Industri

Innhold

Historisk oppstart av nytt kompetansetiltak

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Elever og lærer i klasserom

Oppstart for Industrifagskolen på Stord 7. januar 2020. Foto: Kværner

Leverandørindustrien på Stord har nå startet med etterutdanning av fagarbeidere. Gjennom Industrifagskolen vil nå ansatte få ny kompetanse som styrker konkurransekraften og ikke minst omstillingsevnen.

– Industrifagskolen er resultat av et velsmurt trepartssamarbeid nasjonalt, men utviklingen av både innhold og form har partene lokalt stått for. Norsk Industri vil jobbe for at industrien i hele landet får gleden av tilsvarende tilbud lokalt, sier fagsjef for kompetanse i Norsk Industri, Kjetil Tvedt.

– Det er en gledens dag i dag, sa Fellesforbundets klubbleder hos Kværner Stord, Amram Hadida da det første kullet på modulbasert fagskole startet studiene 7. januar. Av de over 80 som har meldt seg på det nye studietilbudet som er skreddersydd for ansatte i industrien, er brorparten fra Kværner.

Partssamarbeid

Etter påtrykk fra Fellesforbundet og Norsk Industri, bevilget regjeringen i fjor 16 millioner kroner til kompetansestyrkende tiltak i industrien. Av disse gikk 6,4 millioner kroner til etablering av et nytt modulbasert fagskoleprogram for personell fra Sunnhordlandsindustrien. Siden den gang har Fagskolen i Hordaland, sammen med Kværner og andre lokale industribedrifter, jobbet med å etablere det nye utdanningstilbudet. Denne uken var det oppstart for to av fire moduler.

– Det har vært jobbet lenge med å få dette til. Det er et etterlengtet kompetansetiltak, som er et resultat av flere år med forhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, hvor vi har fått staten med på å bevilge penger til dette viktige kompetansehevende tiltaket, sa Hadida da studentene på Materialteknologi var samlet til første skoledag.

84 medarbeidere

Kompetansetiltaket har blitt godt mottatt. Totalt 84 medarbeidere er påmeldt, fordelt på studiene Materialteknologi, Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien, Prosjektplanlegging for leverandørindustrien og Teknisk engelsk for leverandørindustrien. De fleste av studentene er fra Stord og Sunnhordland, men det er også noen deltakere fra Verdal.

Verftsdirektør Terje Johansen var også til stede for å ønske medarbeiderne lykke til med studiene.

– Det er imponerende at så mange har meldt seg på. Dette er viktig for å øke kompetansen og tverrfagligheten som vi trenger for å hevde oss i konkurransen inn mot nye markeder. Vi har spennende ting på gang i Kværner, som krever mer og bredere kompetanse enn tidligere og hvor vi vil trenge medarbeidere som kan bekle flerfaglige roller. Så dette er positivt for bedriften og jeg tror også dere vil ha noe igjen for det personlig og karrieremessig, sa Johansen.

Krevende utdanning

De enkelte modulene gir ikke en egen grad, men er godkjent utdanning som vil gi kompetansebevis. Modulene vil også kunne inngå som del av et studium, for eksempel en fagskolegrad. Undervisningen består av seks heldagssamlinger med avsluttende eksamen før påske.

– Det er et intenst og krevende løp, med et stort pensum. Studentene er i full jobb, så det blir en del selvstudium, sier Tore Mathiesen, som sammen med Trond Haga fasiliteter fagskolearbeidet i Kværner.

– Det dere har begitt dere ut på nå er en ganske heftig oppoverbakke. Vi skal gjennomføre dette på veldig kort tid, så jeg håper dere er motivert for å jobbe, sa lærer Harald Jørgensen ved Fagskolen i Hordaland til studentene.

Undervisningen foregår i det gamle Velferdsbygget på Stord, som for anledningen har blitt rustet opp med nytt klasseromsutstyr og oppgraderte toalett- og kjøkkenfasiliteter.