Norsk Industri

Innhold

Gratis kompetanseheving for funksjonærer

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Kaffekopp og laptop

Foto: AdobeStock

Høyskolen Kristiania har i samarbeid med Norsk Industri, Forbundet for Ledelse og Teknikk og NITO søkt og fått midler fra statens tiltakspakke for permitterte og ledige. Du får nå muligheten til å ta gratis nettemner innenfor utvalgte fagområder som er relevant for funksjonærer.

Den 22. april åpnet regjeringen for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger. Denne ordningen er godkjent frem til 31.12.2020. Du kan studere fra hvor du vil. Det er særlig viktig at bedrifter og permitterte vurderer dette og andre tilbud som nå kommer.

– Tilbudene skal sikre både den enkelte og bedriften økt produktivitet og/eller omstillingsevne, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

Formålet med utdanningsprogrammet er at du nå kan bruke ledig tid på å oppgradere dine ferdigheter og nøkkelkompetanse før du skal tilbake i arbeidslivet. Du kan velge blant tre emner:

  • Endringsledelse
  • Prosjekt og prosesstyring
  • Kreativitet, innovasjon og nyskapning.

Kommer du tilbake i jobb mens du studerer, kan utdanningen fullføres på deltid.

En videreutdanning vil si at du får studiepoeng ved fullført eksamen. Emnene er akkreditert og du får 7,5 studiepoeng per emne. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det er begrenset med plasser, og det er derfor førstemann-til-mølla prinsippet.

Les mer og meld deg på